Mitä sähkötupakka sisältää?

Sähkötupakoiden vesihöyryssä käytettävät aineet ovatkin monenlaisten kemiallisten kokeiden vaikutuksesta todistettu suhteellisen vaarattomiksi, eikä mikään niistä ole Euroopan unionin kieltämä taikka sisällä vahingollisia määriä syöpään johtavia tekijöitä. Vesihöyry pitää sisällään myös nikotiinia, jos ihminen käyttää nikotiinia sähkötupakassaan. Vesihöyry ei oo savua, täten tämän polttaminen onkin vaaratonta sivullisille henkilöille sekä ennen kaikkea kessua haitattomampi vaihtoehto käyttäjälle itselleen.

Sähkötupakan avulla kessusta eroon pääseminen on miellyttävää, vain myös tehokasta. Suurin osa sähkötupakan tilaajista tilaa nesteensä nikotiinillisena, minkä ei sinänsä oo vaarallista, jotta nikotiini itsessään ei tapa, toisin kuin savukkeiden savu.

Sähkötupakka on ainut lopettamisväline, mikä hoitaa myös tupakoinnin aiheuttamaa psyykkistä riippuvuutta. Sen vaikutuksesta saat jatkaa tupakointiin liittyviä tapojasi ilman savun aiheuttamia ongelmia ja vieroitusoireita. Sähkötupakkaa saat käyttää melkein missä ainoastaan, siinä suustasi käy pelkkää vesihöyryä, ei muita ihmisiä häiritsevää, haisevaa savua.

Sähkötupakan vaikutuksesta tupakoinnin lopettaminen kykenee sen tähden, että käyttäjä voikin itse annostella saamansa nikotiinin määrän. Useimmat käyttäjät huomaavat, niin että ajan kuluessa nikotiinin tarve heikkenee eivätkä vieroitusoireet yllätä vähäisemmälläkään nikotiinin käytöllä. Lopulta sähkötupakkaan pystyy laittaa liuosta, missä onkin vaan makuaineita, ei lainkaan nikotiinia.